من خدایی دارم که....

من خدایی دارم که در این نزدیکی ست
مهربان خوب قشنگ
چهره اش نورانی ست
گاه گاهی سخنی می گوید با دل کوچک من
ساده تر از سخن ساده من
او مرا می فهمد
او مرا می خواند
نام او ذکر من است
در غم و در شادی
چون به غم می نگرم
آن زمان رقص کنان می خندم
که خدا یار من است
که خدا در همه جا یاد من است
او خدایی ست که مرا می خواهد

/ 0 نظر / 34 بازدید